Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Access - ECDL Base (EK_ECDL102)e - ΚάΠα
Excel - ECDL Base (EK_ECDL104)e - ΚάΠα
Internet - ECDL Base (EK_ECDL101)e - ΚάΠα
Power Point - ECDL Standard (EK_ECDL105)e - ΚάΠα
Web Editing - ECDL Base (EK_ECDL113)e - ΚάΠα
Windows - ECDL Base (EK_ECDL100)e - ΚάΠα
Word - ECDL Base (EK_ECDL103)e - ΚάΠα
Προγραμματισμός Έργου - ECDL Standard (EK_ECDL106)e-KάΠα