Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Excel - ECDL Advanced (EK_ECDL109)e - ΚάΠα
PowerPoint - ECDL Advanced (EK_ECDL107)e - ΚάΠα
Word - ECDL Advanced (EK_ECDL106)e - ΚάΠα