Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία Ζώων Ι (K_BIO122)ΚάΠα κορυφή
Βιολογία Ζώων ΙΙ (K_BIO123)ΚάΠα κορυφή
Βιολογία Κυττάρου Ι (K_BIO106)ΚάΠα Κορυφή
Βιολογία Κυττάρου ΙΙ (K_BIO100)ΚάΠα κορυφή
Βιοστατιστική (K_BIO110)ΚάΠα Κορυφή
Βιοχημεία Ι (K_BIO121)Κάπα κορυφή
Γενετική Ι (K_BIO120)ΚάΠα κορυφή
Γενική Χημεία (K_BIO102)ΚάΠα Κορυφή
Ειδικά Θέματα Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας (K_BIO118)ΚάΠα κορυφή
Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής (K_BIO119)ΚάΠα Κορυφή
Η Επιστήμη της Βιολογίας (K_BIO124)ΚάΠα Κορυφή
Μαθηματικά (K_BIO104)ΚάΠα Κορυφή
Μικροβιολογία (K_BIO115)ΚάΠα κορυφή
Μοριακή Βιολογία Ι (K_BIO101)ΚάΠα κορυφή
Μοριακή Βιολογία ΙΙ (K_BIO113)ΚάΠα κορυφή
Οργανική Χημεία (K_BIO103)ΚάΠα Κορυφή
Φυσική (K_BIO105)ΚάΠα Κορυφή
Φυσικοχημεία (K_BIO114)ΚάΠα κορυφή
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι (K_BIO116)ΚάΠα κορυφή
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ (K_BIO117)ΚάΠα κορυφή