Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στα πληροφορικά Συστήματα - Βάσεις Δεδομένων ΔΠΠΝΤ (K_DEAPT106)ΚάΠα κορυφή
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Πληροφοριακά Συστήματα ΔΠΠΝΤ (K_DEAPT104)ΚάΠα κορυφή