Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

  • Κατηγορία: e-ΚάΠα: Εκπαίδευση Πληροφορικής
  • ECDL Advanced (eK_ECDL)  -  3 διαθέσιμα μαθήματα
  • ECDL Base-Standard (eK_ECDL)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
AutoCAD - Μηχανολογικό Σχέδιο (1ος κύκλος) (EK116)e-ΚάΠα
AutoCAD-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο(1ος κύκλος) (EK110)e-ΚάΠα
AutoCAD-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο(2ος κύκλος) (EK109)e-KάΠα
AutoCAD-Ηλεκτρολογικό Σχέδιο(1ος κύκλος) (EK113)e-ΚάΠα
Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης (EK112)e-ΚάΠα