Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab (K_SEM102)ΚάΠα κορυφή
Γλώσσα Προγραμματισμού Python (K_SEM101)ΚάΠα κορυφή
Γλώσσα Προγραμματισμού R (K_SEM103)ΚάΠα κορυφή