Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο (K_ASEP103)ΚάΠα κορυφή
Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων (K_ASEP101)ΚάΠα κορυφή
Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων (K_ASEP106)ΚάΠα κορυφή
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική (K_ASEP104)ΚάΠα κορυφή