Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚΔΒΜ |e-ΚάΠα

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (KDBM104)ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2
Επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας Β' κατηγορίας (KDBM105)ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2
Επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας Γ' κατηγορίας (KDBM102)ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2
ΙΝΣΕΤΕ - Τουρισμός (KDBM101)ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2
Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (security) (KDBM103)ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2
Σεμινάριο Προετοιμασίας της Μικροδιδασκαλίας για τις Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων  (KDBM106)ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ2