Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Οδηγίες Υπολογισμού Μορίων για Εκπαιδευτικό Σύστημα 2015 - 2016
  1. Συμπληρώστε τους βαθμούς στα 3 βασικά μαθήματα της Ομάδας προσανατολισμού την οποία έχετε επιλέξει. 
  2. Ανάλογα με το 4ο ή 5ο μάθημα που έχετε επιλέξει να εξεταστείτε, συμπληρώστε τον αντίστοιχο βαθμό.
  3. Στο γκρι πλαίσιο Μόρια, θα εμφανιστούν τα συνολικά μόρια που έχετε συγκεντρώσει.

Αν δίνετε με το παλιό σύστημα σπουδών, πατήστε εδώ για να υπολογίσετε τα μόρια.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Συμπληρώστε τους βαθμούς στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχετε επιλέξει.
Ν. Γλώσσα 
Αρχαία 
Ιστορία Προσ/μου 
Ν. Γλώσσα 
Φυσική 
Χημεία Προσ/μου 
Ν. Γλώσσα 
Μαθηματικά Προσ. 
Α.Ε.Π.Π. 
Για κάθε ομάδα προσανατολισμού προβλέπετε να επιλέξετε ένα ή δύο επιστημονικά πεδία από τα παρακάτω. Συμπληρώστε τους βαθμούς στα αντίστοιχα μαθήματα που απαιτούνται.
1o Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Λατινικά 

Μόρια  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2o Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 
 
 
 
 
 
Μαθηματικά Προσ. 

Μόρια - 
 
 
 
 
 
 
3o Πεδίο
Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Βιολογία Γ.Π. 

Μόρια - 
Βιολογία Προσ. 

Μόρια - 
Βιολογία Γ.Π. 

Μόρια - 
4o Πεδίο
Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Μαθηματικά Γ.Π. 

Μόρια - 
Ιστορία Γ.Π. 

Μόρια - 
Ιστορία Γ.Π. 

Μόρια - 
5o Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχές Οικ. Θεωρ. 

Μόρια - escort escort escort escort mugla escort