Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2015
 Σύγκριση βαθμολογίας γραπτών εξετάσεων όλων των μαθημάτων Γ΄λυκείου
των ετών 2013-2015
 Συγκεντρωτικός πίνακας οργανωμένος
 κατά μάθημα για τα έτη 2011-2015
 
 

Συγκεντρωτικό γράφημα όλων των μαθημάτων με κλιμάκωση
18 - 20

 

Συγκεντρωτικό γράφημα όλων των μαθημάτων με κλιμάκωση
15 - 17,9

Συγκεντρωτικό γράφημα όλων των μαθημάτων με κλιμάκωση
12 - 14,9


Συγκεντρωτικό γράφημα όλων των μαθημάτων με κλιμάκωση
10 - 11,9

 

Συγκεντρωτικό γράφημα όλων των μαθημάτων με κλιμάκωση
5 - 9,9


 

Συγκεντρωτικό γράφημα όλων των μαθημάτων με κλιμάκωση
0 - 4,9


Κλιμάκωση Γενικού Βαθμού πρόσβασης ανά κατεύθυνση για τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2015

 Πίνακας κλιμάκωσης βαθμού πρόσβασης 

 Συγκεντρωτικό γράφημα 
μαθημάτων Γενικής Παιδείας 


Σύγκριση του Συνολικού αριθμού προσέλευσης μαθητών για τα έτη 2014 και 2015 ανά κατεύθυνση στα μαθήματα
Γενικής Παιδείας (Έκθεση, Μαθηματικά, Βιολογία, Ιστορία, Φυσική) και στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Πίνακας προσέλευσης μαθητών στα μαθήματα 
γενικής παιδείας και "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"

 Συγκεντρωτικό γράφημα 
μαθημάτων Γενικής Παιδείας.Κλιμάκωση βαθμολογίας γραπτών εξετάσεων για τους μαθητές της Γ΄λυκείου

Συγκριτικός πίνακας για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας για τα έτη 2014-2015


Συγκριτικό Γράφημα για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας για τα έτη 2014-2015.
Κλιμάκωση βαθμολογίας από 0 έως 9,9


Συγκριτικό Γράφημα για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας
  για τα έτη 2014-2015.
Κλιμάκωση βαθμολογίας
από 10 έως 20

 Συγκριτική βαθμολογία ανά κατεύθυνση, γραπτής εξέτασης μαθητών της Γ' λυκείου για το 2015 σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και στις "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"
με βάση το 10
 Πίνακας με συγκριτική βαθμολογία γραπτής εξέτασης 
των μαθητών της Γ' λυκείου για το έτος 2015 σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και στο μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" με βάση το 10

 Θεωρητική Κατεύθυνση

Θετική Κατεύθυνση

 
 Τεχνολογική Κατεύθυνση Ι

 Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ


escort escort escort escort mugla escort