Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Θέματα και Απαντήσεις Ημερησίων & Εσπερινών(ΓΕΛ) και Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ(Ομάδα Α') 2016
με το ΠΑΛΙΟ Σύστημα
Ημέρα Ημερομηνία Μάθημα(Κατηγορία)    
Δευτέρα 16-05-2016 Νεοελληνική Γλώσσα(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τρίτη 17-05-2016 Νεοελληνική Γλώσσα(ΕΠΑΛ Α') Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα(ΕΠΑΛ Α') Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 18-05-2016 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 19-05-2016 Μαθηματικά(ΕΠΑΛ Α') Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά(ΕΠΑΛ Α') Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 20-05-2016 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 23-05-2016 Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 25-05-2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(επιλογής) Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(επιλογής) Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 27-05-2016 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής ΙΙ Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής ΙΙ Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Σάββατο 28-05-2016 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων(ΕΠΑΛ) Ημερησίων & Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 30-05-2016 Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 01-06-2016 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων Τεχνολογικής ΙΙ Κατεύθυνσης Ημερησίων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων Τεχνολογικής ΙΙ Κατεύθυνσης Εσπερινών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
escort escort escort escort mugla escort