Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Θέματα και Απαντήσεις Εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) 2016
Ημέρα Ημερομηνία Μάθημα(Κατηγορία)
Δευτέρα 16-05-2016 Νεοελληνική Γλώσσα(Γενικής Παιδείας) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 18-05-2016 Αρχαία Ελληνικά(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά(Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 20-05-2016 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής(Γενικής Παιδείας) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία(Γενικής Παιδείας) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 23-05-2016 Ιστορία(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 25-05-2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 27-05-2016 Βιολογία(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον(Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Σάββατο 28-05-2016 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων(ΕΠΑΛ) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 30-05-2016 Λατινικά(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 01-06-2016 Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
escort escort escort escort mugla escort