Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Θέματα και Απαντήσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων Ημερησίως & Εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) 2016
για το Νέο και Παλιό Σύστημα
Ημέρα Ημερομηνία Μάθημα(Κατηγορία)
Τετάρτη 08-06-2016 Λατινικά(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Ημερησίων ΓΕΛ- Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λατινικά(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εσπερινών ΓΕΛ- Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λατινικά(Θεωρητικής Κατεύθυνσης) - Παλαιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Ημερησίων ΓΕΛ  - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία(Θετικής Κατεύθυνσης) Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 09-06-2016 Αρχαία Ελληνικά(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών/Θεωρητικής Κατ.) Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά(Ο.Π. Θετικών Σπ. + Σπ.Οικονομίας & Πληροφ./Θετικής & Τεχνολ. Κατ.) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά(Ο.Π. Θετικών Σπ. + Σπ.Οικονομίας & Πληροφ./Θετικής & Τεχνολ. Κατ.) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 10-06-2016 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων ΓΕΛ Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα 13-06-2016 Ιστορία(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπ./Θεωρητικής Κατ.) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπ./Θεωρητικής Κατ.) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Ο.Π. Θετικών Σπουδών) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική(Θετικής & Τεχνολογικής Κατ.) Ημερησίων ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις
Τρίτη 14-06-2016 Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία(Γενικής Παιδείας) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία(Θεωρητικής Κατ.) Ημερησιών ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων(Τεχνολογικής ΙΙ Κατ.) Ημερησιών & Εσπερινών ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 15-06-2016 Βιολογία(Ο.Π. Θετικών Σπουδών/Θετικής Κατεύθυνσης) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία(Ο.Π. Θετικών Σπουδών/Θετικής Κατεύθυνσης) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.Σπ.Οικονομίας & Πληροφ./Τεχν.ΙΙ Κατ.) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.Σπ.Οικονομίας & Πληροφ./Τεχν.ΙΙ Κατ.) Ημερησίων ΓΕΛ - Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Πέμπτη 16-06-2016 Νεοελληνική Γλώσσα(Γενικής Παιδείας) Ημερησιών & Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή 17-06-2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Ο.Π. Σπ.Οικονομίας & Πληροφ./επιλογής) Ημερησίων ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Ο.Π. Σπ.Οικονομίας & Πληροφ./επιλογής) Εσπερινών ΓΕΛ - Νέο & Παλιό Σύστημα Εκφωνήσεις Απαντήσεις
escort escort escort escort mugla escort