Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου Επαγγελματικών Λυκείων
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Ειδικότητα Ι 1 ή 2
Ειδικότητα ΙΙ 1 ή 2
escort escort escort escort mugla escort