Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
escort escort escort escort mugla escort