Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου
Μάθημα Ώρες
Έκθεση - Γλώσσα 2
Φυσική Προσανατολισμού 3
Χημεία Προσανατολισμού 3
Δυνατότητα Επιλογής 1 ή 2 από τα 3 μαθήματα
Μαθηματικά Προσανατολισμού 6
Βιολογία Προσανατολισμού 3
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2
Επιλογή 4ου μαθήματος
Μάθημα Δυνατότητα εισαγωγής
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2ο επιστημονικό πεδίο
Βιολογία Προσανατολισμού 3ο επιστημονικό πεδίο
Ιστορία Γενικής Παιδείας 4ο επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Ώρες
Έκθεση - Γλώσσα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 6
ΑΕΠΠ 3
Δυνατότητα Επιλογής 1 ή 2 από τα 3 μαθήματα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(ΑΟΘ) 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2
Επιλογή 4ου μαθήματος
Μάθημα Δυνατότητα εισαγωγής
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(ΑΟΘ) 5ο επιστημονικό πεδίο
Βιολογία Γενικής Παιδείας 3ο επιστημονικό πεδίο*
*με μειωμένα μόρια
Ιστορία Γενικής Παιδείας 4ο επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Ώρες
Έκθεση - Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 3
Δυνατότητα Επιλογής 1 ή 2 από τα 3 μαθήματα
Λατινικά 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2
Επιλογή 4ου μαθήματος
Μάθημα Δυνατότητα εισαγωγής
Λατινικά 1ο επιστημονικό πεδίο
Βιολογία Γενικής Παιδείας 3ο επιστημονικό πεδίο*
*με μειωμένα μόρια 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 4ο επιστημονικό πεδίο
Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα - Αναλυτική Ενημέρωση 2016
   Βέλτιστη Προβολή με Google Chrome
escort escort escort escort mugla escort