Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Επιτυχία στα ΚάΠα...

Η οργανωμένη και η συστηματική ενασχόληση των καθηγητών του Φροντιστηρίου ΚάΠα σε συνδυασμό με την αρμονική συνεργασία της οικογένειας του μαθητή δίνει κάθε χρόνο το προβάδισμα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η γνώση γίνεται εργαλείο στα χέρια των μαθητών, καθώς καλούνται να λύσουν μια ποικιλία από ασκήσεις- γραπτές δοκιμασίες, καλύπτοντας την παραμικρή αδυναμία. Η ανατροφοδότηση του μαθητή, η ενθάρρυνσή του, η αμέριστη συμπαράσταση, η παροχή πλούσιου διδακτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή είναι μερικά από τα μυστικά της επιτυχίας. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ΚάΠα μοιράζεται ένα ισχυρό όραμα για την εκπαίδευση. Η οργανωμένη αξιολόγηση, τα αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης της μαθητικής προόδου, η οποία προσφέρει οργανωμένη και συστηματική ανατροφοδότηση, λειτουργούν με σαφείς πρακτικές και επιβραβεύουν συστηματικά τους μαθητές προσφέροντας κάθε ευκαιρία για αυτομάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, γι’ αυτό κάθε χρόνο μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της επιτυχίας των μαθητών. Η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο είναι δημιούργημα μιας αμοιβαίας διαδικασίας μεταβίβασης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών. Αυτή η επικοινωνία καθιστά τους μαθητές ικανούς να προσανατολίζονται στους διάφορους γνωστικούς τομείς και να ενισχύεται η προσπάθειά τους. Βέβαια η επίδοση μεγιστοποιείται με το προσφερόμενο δομημένο υλικό από τους εκπαιδευτικούς, με τη προσφορά της γνώσης με έναν τρόπο σαφή, με τη βιωματική μέθοδο, με τις επαναλήψεις και με την ποικιλία των προσεγγίσεων, καθώς αποφεύγεται η μονομέρεια και επιλέγεται η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων. έγραψαν για τους επιτυχόντες...
                   
escort escort escort escort mugla escort