Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Η Συμβουλευτική μας...
...για εμάς... ο δεσμός με τους μαθητές μας είναι ισχυρός...

...Η προσφορά γνώσης εναρμονίζεται με την ενθάρρυνση και την ψυχολογική στήριξη των μαθητών... και ... το αποδεικνύουμε έμπρακτα! 

Τα Φροντιστήρια ΚάΠα από το 2006 συνεργάζονται με τη γνωστή εταιρεία Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ComputerAcademy, που υλοποιεί το Άριστον Τεστ σε επιλεγμένες δομές ανά την Ελλάδα. Οι δομές αυτές είναι πιστοποιημένες έπειτα από ειδική διαδικασία στην οποία έχει υποβληθεί και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΚάΠα.

Με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε υπεύθυνα τους μαθητές μας και όχι μόνο, με ένα υπεύθυνο τεστ επαγγελματικού Προσανατολισμού, το Άριστον Τεστ, σταθμισμένο στην Ελληνική Πραγματικότητα.

Επιπρόσθετα, Το ΚάΠα είναι πιστοποιημένος πάροχος Συμβουλευτικής και συγκαταλέγεται στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ, το οποίο μπορείτε να προσπελάσετε εδώ (σελ.8).


Διαδικασία

Τα τεστ τύπου Άριστον υλοποιούνται με τη χρήση Η/Υ στη πρώτη φάση από τον ενδιαφερόμενο. Οι ερωτήσεις δεν είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Οι απαντήσεις αποστέλλονται κρυπτογραφημένες στον κεντρικό υπολογιστή της Computer Academy, ο οποίος επεξεργάζεται και εκδίδει άμεσα τα αποτελέσματα. Τέλος, ο πιστοποιημένος Σύμβουλος αναλύει και παραδίδει τα αποτελέσματα στον μαθητή και στην οικογένεια του.
Άριστον Candidates

Άριστον Candidates

Maximize

πατήστε το + για να δείτε λεπτομέρειες


Άριστον learning Styles

Άριστον learning Styles

Maximize

πατήστε το + για να δείτε λεπτομέρειεςescort escort escort escort mugla escort