Βάσεις 2014
Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ
Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%  Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%
Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10% - 2013
Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α); Εσπερινά ΕΠΑΛ(Α)
Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α) 10% - 2012 Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α) 10% - 2013
Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας

Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους:

(α) ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%) : για τα τμήματα και τις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.

(β) ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄: για τα Τ.Ε.Ι, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

γ) εσπερινού Γενικού Λυκείου και εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ : για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα Τ.Ε.Ι, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

δ) εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄: για τα Τ.Ε.Ι, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και τις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 15 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. 

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.
Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Β. Τέλος, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Οι εγγραφές αυτών των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν την ίδια περίοδο, δηλαδή από τη Δευτέρα 15 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, με την προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκομίζουν και τη βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Όσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά από την προσκόμιση αυτών μέχρι και το επόμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:

α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και 

β) αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2014

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής :

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

10%

ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β΄ & ΕΠΑΛ Α΄

ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β΄

εξετάσεις 2014

ΕΠΑΛ-Α΄

εξετάσεις 2014

ΣΥΝΟΛΑ

2013

2012

Ημερήσια

Εσπερινά

Ημερήσια

Εσπερινά

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

9.767

(8.708 ΓΕΛ,

18 ΕΠΑΛ-Β,

1.041 ΕΠΑΛ-Α)

2.472

(2.335 ΓΕΛ,

9 ΕΠΑΛ-Β,

128 ΕΠΑΛ-Α)

74.470

(74.246 ΓΕΛ,

224 ΕΠΑΛ-Β)

781

(568 ΓΕΛ,

213 ΕΠΑΛ-Β)

12.012

456

99.958

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2.842

(2.838 ΓΕΛ,

4ΕΠΑΛ-Β)

1.560

(1.558 ΓΕΛ,

2ΕΠΑΛ-Β)

42.202

(42.167 ΓΕΛ,

35ΕΠΑΛ-Β)

449

(331 ΓΕΛ,

118ΕΠΑΛ-Β)

0

0

47.053

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΕ ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ - ΑΕΝ

 

121

(104 ΓΕΛ,

17ΕΠΑΛ-A)

55

(52 ΓΕΛ,

3ΕΠΑΛ-A)

1.479

(1.475 ΓΕΛ,

4ΕΠΑΛ-Β)

5

(4 ΓΕΛ,

1ΕΠΑΛ-Β)

251

2

1.913

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ

1.421

(1.107 ΓΕΛ,

4 ΕΠΑΛ-Β,

310 ΕΠΑΛ-Α)

526

(406 ΓΕΛ,

5 ΕΠΑΛ-Β,

115 ΕΠΑΛ-Α)

16.675

(16.589 ΓΕΛ,

86ΕΠΑΛ-Β)

200

(129 ΓΕΛ,

71 ΕΠΑΛ-Β)

4.753

222

23.797

ΣΥΝΟΛΟΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

4.384

(4.049 ΓΕΛ,

8 ΕΠΑΛ-Β,

327 ΕΠΑΛ-Α)

2.141

(2.016 ΓΕΛ,

7 ΕΠΑΛ-Β,

118 ΕΠΑΛ-Α)

60.356

(60.231 ΓΕΛ,

125ΕΠΑΛ-Β)

654

(464 ΓΕΛ,

190 ΕΠΑΛ-Β)

5.004

224

72.763

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

44,89%

86,61%

81,05%

83,74%

41,66%

49,12%

72,79%

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 99.958 (75.251 με το 90%, 12.239 με το 10%, 12.468 με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 104.988.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 72.763, ενώ το 2013 εισήχθησαν 71.761.

Φέτος έμειναν 1.164 κενές θέσεις (591 με το 90%,  42 με το 10% για το έτος 2013, 432 με το 10% για το έτος 2012, και 99 με την κατηγορία των ΕΠΑΛ  ΟΜΑΔΑ Α΄). Το 2013 είχαν μείνει 836 κενές θέσεις.

escort escort escort escort mugla escort