Βασεις 2011

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

 1. ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% (ΑΕΙ-Η-90.xls)
 2. ΤΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% (ΤΕΙ-Η-90.xls)
 3. ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 10% (ΑΕΙ-Η-10.xls)
 4. ΤΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 10% (ΤΕΙ-Η-10.xls)
 5. ΤΕΙ από ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)                                                              (EPAL-Η.xls)

2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2010-2011

 1. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα (Ημερήσια) του 90% (SYGBAS2011-90%.xls)
 2. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα (Ημερήσια) του 10% (SYGBAS2011-10%.xls)
 3. Για Τεχνολογικά Ιδρύματα (Ημερήσια) του ΕΠΑΛ Α’                           (SYGBAS2011-EPALA.xls)

3. ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ 2010-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 90%
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 10%
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 90%
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
 5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΒΑΣΕΙΣ 2010-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 90%
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 10%
 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 90%
 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΒΑΣΕΙΣ 2010-2011 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 90%
 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 10%
 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 90%
 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΒΑΣΕΙΣ 2010-2011 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 90%
 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 10%
 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 90%
 4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΒΑΣΕΙΣ 2010-2011 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

 1. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 90%
 2. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 10%
 3. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΠΑΛ
escort escort escort escort mugla escort