Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνονται κάθε χρόνο από τις επιδόσεις των υποψηφίων αλλά και από τις προτιμήσεις τους, που αποτυπώνονται στα μηχανογραφικά δελτία. Αν και ενδεικτικές, οι Βάσεις παλαιότερων ετών σε συνδυασμό με τα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία και τις προτιμήσεις των επιτυχόντων της προηγούμενης χρονιάς, μπορούν να χρησιμεύσουν στους υποψηφίους ώστε να θέσουν τους στόχους τους και να προγραμματίσουν σωστά και ρεαλιστικά την πορεία τους προς τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

escort escort escort escort mugla escort