Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Μαθήματα Υποστήριξης για φοιτητές Τ.Ε.Ι.
To φοιτητικό φροντιστήριο ΚάΠα κορυφή προσφέρει Διδακτική Υποστήριξη στα περισσότερα μαθήματα που διδάσκονται στα ΤEI
Στις σελίδες κάθε τμήματος της εκάστοτε σχολής αναφέρονται τα κυριότερα μαθήματα και μια εκτίμηση των ωρών που χρειάζονται για κάθε μάθημα. Επίσης διατίθενται σημειώσεις και θέματα των μαθημάτων, αλλά είναι ενεργά μόνο για τους φοιτητές του ΚάΠα Κορυφή. 
Πληροφορίες για τα υπόλοιπα μαθήματα μπορείτε να αντλήσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

   

 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


escort escort escort escort mugla escort