Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Σχολές Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών(ΔΕΟ)

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)


escort escort escort escort mugla escort