Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Σχολές Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ)

Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος(ΚΠΠ)

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)

Πληροφορική (ΠΛΗ)

Σεισμική Μηχανική (ΣΜΑ)

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)

Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)


escort escort escort escort mugla escort