Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών
 Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) 

 Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ) 

 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) 

 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) 

 Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός (ΙΣΠ)escort escort escort escort mugla escort