Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Μαθήματα Ε.Α.Π.

Ένα από τα πλέον καινοτόμα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι το 19ο ΑΕΙ της χώρας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στις σπουδές και την επικοινωνία καθηγητών και φοιτητών, έχουν καταξιώσει το ΕΑΠ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Παράλληλα εκπληρώνει έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, αφού δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το Λύκειο, να αποκτήσουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνα των άλλων ΑΕΙ της χώρας. Προσφέρει επίσης και δυνατότητα εξειδίκευσης σε πολλούς επιστημονικούς τομείς, με πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των σπουδαστών.

Ακριβώς όμως για να γίνει ανταγωνιστικό το ίδρυμα, έχει αυστηρό και χρονικά περιορισμένο πρόγραμμα, όσον αφορά τα μαθήματα και τις εργασίες, στα οποία οι σπουδαστές δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουν. Δεδομένου και του γεγονότος ότι οι περισσότεροι φοιτητές είναι εργαζόμενοι ή και οικογενειάρχες δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος μελέτης και για την εκπόνηση των εργασιών που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Το ΚάΠα-κορυφή μπορεί να σας βοηθήσει στο να ανταπεξέλθετε στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και στην επιτυχή εκπόνηση των εργασιών σας.

Υποβάλετε την αίτηση σας τώρα...
escort escort escort escort mugla escort