Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Σχολές Θετικών Επιστημών

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο ΚάΠα Κορυφή υποστηρίζει τους φοιτητές των Θετικών Επιστημών, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες κάθε σχολής και ομαδοποιώντας μόνο φοιτητές από την ίδια σχολή παρ' όλες τις πιθανές ομοιότητες μεταξύ κάποιων μαθημάτων.

Συγκεκριμένα οι σχολές των Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι οι παρακάτω: 

  •   Βιολογίας
  •   Γεωλογίας
  •   Επιστήμης των Yλικών
  •   Μαθηματικών
  •   Φυσικής
  •   Xημείας
Για την ολοκλήρωση των σπουδών στις παραπάνω σχολές απαιτείται πολύ καλή γνώση της θεωρίας και τέλεια εφαρμογής της σε επίπεδο ασκήσεων. 

 

Οι συνεργάτες μας, απόφοιτοι των αντίστοιχων σχολών(μεταπτυχιακή ή και διδακτορικοί), έχουν τη γνώση και την εμπειρία έτσι ώστε να βοηθήσουν το κάθε φοιτητή να διαχειριστεί το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος ξεχωριστά. 

Συμβουλευτείτε τις επιμέρους σελίδες ανά σχολή έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα στα οποία μπορείτε να υποστηριχθείτε στο φοιτητικό μας φροντιστήριο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σας. 

escort escort escort escort mugla escort