Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Το Φοιτητικό Φροντιστήριο ΚάΠα Κορυφή υποστηρίζει τους φοιτητές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε σχολής και ομαδοποιώντας μόνο φοιτητές από την ίδια σχολή παρ' όλες τις πιθανές ομοιότητες μεταξύ κάποιων μαθημάτων. 


Συμβουλευτείτε τις επιμέρους σελίδες ανά τμήμα(παρακάτω) έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα στα οποία μπορείτε να υποστηριχθείτε στο φοιτητικό μας φροντιστήριο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σας.


escort escort escort escort mugla escort