Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Πολυτεχνική Σχολή
Το Φοιτητικό Φροντιστήριο ΚάΠα Κορυφή υποστηρίζει τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες κάθε σχολής και ομαδοποιώντας μόνο φοιτητές από την ίδια σχολή παρ' όλες τις πιθανές ομοιότητες μεταξύ κάποιων μαθημάτων.

Το Πολυτεχνείο αποτελεί ένα κλάδο σπουδών ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς συνδυάζει πολλές ασκήσεις και εργασίες, με πολύ καλή γνώση της θεωρίας.

Αντιλαμβανόμενοι την πίεση και τις δυσκολίες του φοιτητή, είμαστε δίπλα σας ώστε να σας υποστηρίξουμε στις εργασίες και σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε επιτυχώς το εξάμηνο.

Επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική στο συγκεκριμένο κλάδο, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στο οποίο  χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση ένας φοιτητής. escort escort escort escort mugla escort