Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7
2610 625 360 korifi@kapalearn.gr
Μαθήματα Υποστήριξης για φοιτητές Α.Ε.Ι.

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο ΚάΠα κορυφή προσφέρει Διδακτική Υποστήριξη στα περισσότερα μαθήματα που διδάσκονται στα AEI. Στις σελίδες κάθε τμήματος της εκάστοτε σχολής αναφέρονται τα κυριότερα μαθήματα και μια εκτίμηση των ωρών που χρειάζονται για κάθε μάθημα. Επίσης διατίθενται σημειώσεις και θέματα των μαθημάτων, αλλά είναι ενεργά μόνο για τους φοιτητές του ΚάΠα Κορυφή μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης eClass ΚάΠα κορυφήΠληροφορίες για τα υπόλοιπα μαθήματα μπορείτε να αντλήσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πολυτεχνικές Σχολές | Σχολές Θετικών Επιστημών | Ανεξάρτητα Τμήματα | 
Σχολές Ανθ/κών & Κοινωνικών Επιστημών | Σχολές Επιστημών Υγείας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


escort escort escort escort mugla escort