Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7  Πάτρα
2610 625 360e-k@kapalearn.gr

ECDL 2D CAD

                                           Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ

Το ECDL CAD αποτελεί το πρώτο σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο (2) διαστάσεις, μέσω Η/Υ. Συγκεκριμένα, το ECDL CAD πιστοποιεί ότι εσείς, ο κάτοχός του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Το Πρόγραμμα ECDL CAD σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα ECDL, σε συνεργασία με μία ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς στο CAD. Επίσης, τον σχεδιασμό του ECDL CAD υποστήριξαν δύο ηγετικές εταιρείες στον χώρο της Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής Δραστηριότητας, η Autodesk και η Bentley, οι οποίες καλύπτουν το 95% της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών CAD στη σύγχρονη αγορά.

Το Πιστοποιητικό ECDL CAD αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο για εσάς. Είναι ιδανικό για:

•  Τους σπουδαστές τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές)

•  Τα στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων

Στο πρόγραμμα ECDL CAD καλείστε να επεξεργαστείτε, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να επιχειρείτε συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα ECDL CAD, θα αποκτήσετε σύνθετες γνώσεις υψηλότερου επιπέδου, όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και μέσω Διαδικτύου.

Εξεταστική Διαδικασία: περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις και διαρκεί μία ώρα. Σε περίπτωση αποτυχίας και επανεξέτασης, δεν αξιολογείστε στο ίδιο σετ θεμάτων.

Εξεταστικό Σύστημα: εξετάζεστε μέσω συστήματος που χρησιμοποιεί ανθρώπινη διόρθωση και βαθμολόγηση (Manual Test Evaluation System - mTES). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται περίπου δύο (2) εβδομάδες μετά την αποστολή των τεστ στην ECDL Ελλάς.


Επιπλέον Διδασκαλία:
Επειδή το ECDL CAD είναι σχέδιο επιπέδου δυο διαστάσεων(2D) και ελάχιστα με σχέδιο τριών διαστάσεων(3D). Το κέντρο μας δίνει την δυνατότητα στους μαθητές μας να επεκτείνουν τις γνώσεις τους έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις τις αγοράς. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμά σπουδών μας περιέχει(για όσους θελήσουν) και την εκπαίδευση σε τρισδιάστο σχέδιο(3D) και φωτορεαλισμό(3Dmax).


escort escort escort escort mugla escort