Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7  Πάτρα
2610 625 360e-k@kapalearn.gr
Επίπεδο Advanced

Το ECDL Expert (Advanced) αποτελείται από τέσσερις ενότητες :

  • ΑΜ3 – Επεξεργασία Κειμένου
  • ΑΜ4 – Υπολογιστικά Φύλλα
  • ΑΜ5 – Βάσεις Δεδομένων
  • ΑΜ6 - Παρουσιάσεις
Αναλυτικές Πληροφορίες Ανά Ενότητα

Ενότητα  ΑΜ3 – Επεξεργασία Κειμένου - Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο, απαιτεί από τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσει έγγραφα που κρίνονται σαν αποτέλεσμα προχωρημένης επεξεργασίας κειμένου. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να εργαστεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας, να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου, πολύπλοκα έντυπα, να μορφοποιεί και να σχεδιάζει προσφορές που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να χειριστεί εργαλεία όπως οι μακροεντολές και να ολοκληρώνει προχωρημένες λειτουργίες συγχώνευσης αλληλογραφίας μέσα από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

Ενότητα  ΑΜ4 – Υπολογισιτκά Φύλλα - Προχωρημένο Επίπεδο 

Η Ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο, απαιτεί από τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή λογιστικών φύλλων για να παράγει ανωτέρου επιπέδου λογιστικά φύλλα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να εργαστεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας, να είναι ικανός να επεξεργαστεί και να επαυξήσει αριθμητικά δεδομένα, κείμενο και γραφήματα, να ταξινομεί και να συνδέει δεδομένα αλλά και να σχεδιάζει ερωτήματα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να φέρει σε πέρας προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς σε γραφήματα και σχήματα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και να καταγράφει και να εκτελεί απλές μακροεντολές.

Ενότητα  ΑΜ5 – Βάσεις Δεδομένων - Προχωρημένο Επίπεδο 

Η ενότητα Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο, απαιτεί από τον υποψήφιο να μπορεί να χρησιμοποιεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων και να είναι ικανός να αντιλαμβάνεται πολλές από τις δυνατότητες της. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων για να οργανώνει, να εξάγει, να προβάλει και να εκθέτει τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές που θεωρούνται υψηλού επιπέδου ικανότητας διαχείρισης δεδομένων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί την ποικιλία των μεθόδων με τις οποίες τα δεδομένα μπορούν να  συσχετιστούν και να οργανωθούν. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να δημιουργεί και να εκτελεί απλές μακροεντολές, να εισάγει, να εξάγει και να συνδέει δεδομένα.

Ενότητα  ΑΜ6 – Παρουσιάσεις - Προχωρημένο Επίπεδο 

Η ενότητα Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο, απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοήσει ορισμένες από τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπ’ όψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό των παρουσιάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να εργαστεί αποδοτικά σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας, να χρησιμοποιεί την εφαρμογή παρουσιάσεων ώστε να δημιουργεί παρουσιάσεις που κρίνονται ως προχωρημένου επιπέδου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να αντιλαμβάνεται τις περισσότερες από τις δυνατότητες της εφαρμογής παρουσιάσεων και να δημιουργεί αποτελέσματα χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησης και διάταξης και να χρησιμοποιεί εφέ πολυμέσων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να δημιουργεί υψηλού επιπέδου διαγράμματα-γραφήματα και να εμπλουτίζει την δουλειά του χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιεί τις εικόνες και τα αντικείμενα σχεδίασης. Ο υποψήφιος θα πρέπει ακόμη να είναι ικανός να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή των παρουσιάσεων.

escort escort escort escort mugla escort