Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7  Πάτρα
2610 625 360e-k@kapalearn.gr

ECDL Profile

Προγραμματισμός Έργου (Project Planning)

Το Ίδρυμα ECDL αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης πάνω στον τομέα του Προγραμματισμού Έργου, ανέπτυξε τη νέα ενότητα ECDL – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning). Η ενότητα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον χρήστη Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργου καθώς και τις κατάλληλες δεξιότητες για την προετοιμασία σχεδιασμού έργου και την παρακολούθησή του, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητές πάνω στην αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων (projects), είτε αφορά στη δουλειά του, είτε στη ζωή του, θα βρει την ενότητα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) ιδιαίτερα χρήσιμη.Με την ολοκλήρωση της ενότητας M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning), ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες σχετικά με τη διαχείριση έργων.

Εξεταστική Διαδικασία: περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) ερωτήσεις και διαρκεί 45 λεπτά.

Εξεταστικό Σύστημα: εξετάζεστε μέσω συστήματος που χρησιμοποιεί ανθρώπινη διόρθωση και βαθμολόγηση (Manual Test Evaluation System - mTES). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται περίπου δύο (2) εβδομάδες μετά την αποστολή των τεστ στην ECDL Ελλάς.

Εξεταστέα Ύλη: περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
escort escort escort escort mugla escort