Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7  Πάτρα
2610 625 360e-k@kapalearn.gr

ECDL – Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing)

Η ενότητα ECDL– Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2 που αποτελεί την εξέλιξη του ΕCDL ImageMaker v1.5, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο υποψήφιος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. Η ανανεωμένη ενότητα ECDL–Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2, περιλαμβάνει αναθεωρημένη Εξεταστέα Ύλη η οποία ακολουθεί την τρέχουσα πρόοδο της τεχνολογίας και των σημερινών πρακτικών των χρηστών σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων.
Λογισμικό Εξέτασης: Photoshop.

Εξεταστική Διαδικασία: περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) ερωτήσεις και διαρκεί 45 λεπτά. Σε περίπτωση αποτυχίας και επανεξέτασης, δεν αξιολογείστε στο ίδιο σετ θεμάτων.

Εξεταστικό Σύστημα: εξετάζεστε μέσω συστήματος που χρησιμοποιεί ανθρώπινη διόρθωση και βαθμολόγηση (Manual Test Evaluation System - mTES). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται περίπου δύο (2) εβδομάδες μετά την αποστολή των τεστ στην ECDL Ελλάς.

Εξεταστέα Ύλη: περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
escort escort escort escort mugla escort