Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7  Πάτρα
2610 625 360e-k@kapalearn.gr

ECDL Profile

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

Μία από τις καινούργιες ενότητες που προστίθενται στον κορμό του ECDL, είναι η ενότητα M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security). Η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε ώστε να προσφέρει στους χρήστες Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών τεχνικών που επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Επίσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να είναι άρτια εξοπλισμένος για την ασφαλή λειτουργία των ΤΠΕ στο σπίτι αλλά και στο γραφείο του.

Εξεταστική Διαδικασία: περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) ερωτήσεις και διαρκεί 45 λεπτά.

Εξεταστικό Σύστημα: in-ATES. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης.

Εξεταστέα Ύλη: περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
escort escort escort escort mugla escort