Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΚάΠα στεγάζεται σε ένα συνολικό χώρο έκτασης 450 m2. 


Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν, εκτός από τους διοικητικούς και βοηθητικούς, 6 πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 5 για διδασκαλία και 1 για μαθήματα πληροφορικής.  


Όλες οι αίθουσες (πληροφορικής και διδασκαλίας) διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα (οθόνες προβολής, projectors, διαδραστικούς πίνακες, WiFi, κλπ) και σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 


Όλοι οι χώροι του Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚάΠα είναι προσβάσιμοι σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες και αναπηρίες με βάσει τις προδιαγραφές του Νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για  Όλους».


Το προσωπικό μας εργάζεται σε σύγχρονους Η/Υ, έχει στην διάθεση του περιφερειακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ υπάρχει μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω μισθωμένης γραμμής.

escort escort escort escort mugla escort