Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
ΚάΠα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2

Έχοντας οδηγήσει χιλιάδες νέους στην επιτυχία τα ΚάΠα δραστηριοποιούνται από το 2000 στο κλάδο της εκπαίδευσης και από τότε η υπευθυνότητα, το ήθος και η προοδευτική ματιά είναι αναλλοίωτα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚάΠα στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Πάτρας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΚάΠα (Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚάΠα) είναι Πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρ. Αδ. 2000149.   

                   

                                           Τα Δημοφιλέστερα προγράμματα...

Ανακοινώσεις ΚάΠα Κε.Δι.Βι.M


escort escort escort escort mugla escort