Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Το ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ σας ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, με σκοπό τη τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η δράση αυτή συνολικά αφορά σε 30.000 άτομα (12.000 θα είναι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση, πατήστε εδώ.escort escort escort escort mugla escort