Επιταγή εισόδου για ανέργους νέους 18 έως 24 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Το ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ σας ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα με σκοπό της δράσης την απόκτηση πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας και τη μείωση του χρόνου μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας των νέων ανέργων ηλικίας 18 – 24 ετών, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας. Η δράση αυτή συνολικά αφορά σε 12.000 θέσεις (9.000 για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3.000 για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ).
Για να δείτε την πρόσκληση αναλυτικά, πατήστε εδώ.

 


escort escort escort escort mugla escort