Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr

Επιταγή Εισόδου Για Νέους Έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Στον Κλάδο Του Τουρισμού Για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας- B Φάση


Το ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ σας ενημερώνει για τη δεύτερη φάση του Voucher Τουρισμού με τίτλο «Επιταγή  Διασύνδεσης Για Νέους έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδου του Τουρισμού για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».
Ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2017.
Από τους συνολικά 6.650 ωφελούμενους, οι 994 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ οι 5.656 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για να δείτε την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε εδώ.


    
Αποτελέσματα Β΄Φάσης Voucher Τουρισμού
Έλεγξε στη παρακάτω φόρμα με το Κ.Α.Υ.Α.Σ. σου αν είσαι επιτυχών και.... συμπλήρωσε τη φόρμα για να ξεκινήσεις τη πορεία σου στο τομέα του Τουρισμού...

 


Επιταγή Εισόδου Για Νέους Έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Στον Κλάδο Του Τουρισμού Για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας


Το ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ σας ενημερώνει για τη νέα δράση με τίτλο «Επιταγή  Διασύνδεσης Για Νέους έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδου του Τουρισμού για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».
Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται για το 2015 – 2017 και θα καλύπτει το σύνολο της χώρας.
Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για να δείτε την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε εδώ. 

Αποτελέσματα
Έλεγξε στη παρακάτω φόρμα με το Κ.Α.Υ.Α.Σ. σου αν είσαι επιτυχών και.... συμπλήρωσε τη φόρμα για να ξεκινήσεις τη πορεία σου στο τομέα του Τουρισμού...

 

escort escort escort escort mugla escort