Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
 
  
Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας - Security

 

Το ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ 2 σας δίνει τη δυνατότητα να επιμορφωθείτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας – security. Παρακολουθώντας την απαραίτητη εκπαίδευση και δίνοντας τις εξετάσεις πιστοποίησης, παίρνετε την άδεια ενασχόλησης ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.


 


escort escort escort escort mugla escort