Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Με την εκπαιδευτική επάρκεια οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Η ανακοίνωση αφορά εκτός από τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο μέχρι σήμερα ισχύον Εισαγωγικό Μητρώο Α Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και κάθε νέο υποψήφιο που επιθυμεί να πιστοποιήσει την εκπαιδευτική του επάρκεια.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία πιστοποίησης με τη μορφή εξετάσεων για τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνουν Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος. Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων. Στο πρακτικό μέρος, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20’ στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους ή και σε όποιο άλλο θεματικό αντικείμενο επιλέγουν, σε ομάδα συνυποψηφίων, που «παίζουν» τον ρόλο των εκπαιδευομένων. Οι υποψήφιοι από τη στιγμή που έχουν τις 150 ώρες της ελάχιστης απαιτούμενης διδακτικής εμπειρίας μπορούν να υποβάλλουν την Ηλεκτρονική τους Αίτηση άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ώστε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το εξεταστικό κέντρο της επιλογής τους μέσα από τη λίστα των επιλεγμένων κέντρων πιστοποίησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτώ Ενηλίκων. Όσοι εκπαιδευτές ενταχθούν στο Μητρώο αυτό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από Κε.Δι.Βι.Μ /ΚΕΚ ή άλλους φορείς δια βίου μάθησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων κατάρτισης. Από επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων όμως διασαφηνίζεται ότι πλέον:
Σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) «2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».
Έπειτα λοιπόν από την επίσημη ανακοίνωση της εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων καθίσταται αναγκαίο και απαραίτητο κριτήριο από 01/09/2017 για τη συμμετοχή ή συνέχιση της διδακτικής δραστηριότητας των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτών σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους φορείς.
Σεμινάριο Προετοιμασίας Μικροδιδασκαλίας

Το ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ υλοποιεί ένα στοχευμένο σεμινάριο προετοιμασίας στη μικροδιδασκαλία, που δυσκολεύει μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.


Το σεμινάριο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στη προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης και έχει στόχο τη θεωρητική προσέγγιση, τη προετοιμασία και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας για κάθε ένα συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικά σεμιναρίου

Διάρκεια:  16 ώρες


ΕνότητεςΘεωρία Μικροδιδασκαλίας – Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας – Βήματα – Υλοποίηση – Ενδεικτική Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας – Προσομοίωση Συνέντευξης


Τρόποι Παρακολούθησης:  Το σεμινάριο προετοιμασίας μικροδιδασκαλίας προσφέρεται με φυσική παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω on line live συμμετοχής με σκοπό τη ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου όπου και αν βρίσκεται. 


Χρόνος έναρξης:  Δημιουργία Τμημάτων ανά εβδομάδα ανάλογα με την ημερομηνία εξέτασης των συμμετεχόντων. 


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής
Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο προετοιμασίας μικροδιδασκαλίας; Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
στοιχεία μαθητή
στοιχεία μαθητή
σταθερό ή κινητό με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας
συμπληρώστε την ημερομηνία που θα εξεταστείτε
RadDatePicker
Open the calendar popup.
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
escort escort escort escort mugla escort