Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
Η Συμβουλευτική μας...

Στο ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ θα σε βοηθήσουμε να γίνουν όλα σωστά! 

...είμαστε εδώ για να σε καθοδηγήσουμε και στη δια βίου εκπαίδευση! 


Από το Σεπτέμβριο 2014, με την αδειοδότηση μας ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 στο κτίριο μας στη Κανακάρη 99 και Κριτολάου 7,Πάτρα, θεωρήσαμε σκόπιμο η συμβουλευτική που μέχρι τότε την εφαρμόζαμε σε μαθητές και φοιτητές να επεκταθεί σε όλες τις ηλικίες καθώς και σε κατηγορίες ανέργων, εργαζομένων και επαγγελματιών

Η ταχύτατη αύξηση των γνώσεων, ιδιαίτερα σε ορισμένες επιστήμες, δημιουργεί ανάγκες επιμόρφωσης και συμπλήρωσης της εκπαίδευσης. Αλλαγές στα επαγγελματικά αντικείμενα απαιτούν να παρέχεται η δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.Το ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ 2 είναι πιστοποιημένος πάροχος Συμβουλευτικής και συγκαταλέγεται στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ, το οποίο μπορείτε να προσπελάσετε εδώ(σελ.8).Άριστον Adults

Άριστον Adults

Maximize

πατήστε το + για να δείτε λεπτομέρειες


Άριστον Recruitment

Άριστον Recruitment

Maximize

πατήστε το + για να δείτε λεπτομέρειες


escort escort escort escort mugla escort