Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
Ενοικιάσεις Χώρων
Ενοικιαζόμενες αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες κατάλληλες για
 • Συναντήσεις – Συνελεύσεις Συλλόγων & Οργανώσεων
 • Γενικές Συνελεύσεις & Συναντήσεις Εταιριών
 • Ενημερώσεις
 • Ομιλίες Συνέδρια
 • Ημερίδες
 • Σεμινάρια   
Είδη αιθουσών
 • Σεμιναρίων μέχρι 21 ατόμων με ή χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με:
  • μικροφωνική εγκατάσταση
  • ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
Παρέχονται
 • Διοικητική υποστήριξη
 • Πλήρης κάλυψη coffe breaks και διατροφής.


escort escort escort escort mugla escort